SOPIMUSEHDOT

Anni Sirviön valmennuspalveluiden sopimusehdot

 

Ehtojen soveltaminen

N√§it√§ ehtoja sovelletaan Trueons Pty Ltd:n (ABN: 62639711336) kulloinkin k√§yt√∂ss√§√§n olevissa verkko-osoitteissa (kuten esimerkiksi mutta n√§ihin rajoittumatta: www.annisirvio.fi, annisirvio.com) tarjoamien verkkopalvelujen (j√§ljemp√§n√§ ‚ÄĚPalvelu‚ÄĚ) k√§ytt√∂√∂n ja Palvelussa tai muutoin kulutushy√∂dykkeit√§ (kuten esimerkiksi mutta n√§ihin rajoittumatta: lis√§ravinteet, urheiluv√§lineet, vaatteet ja asusteet sek√§ valmennuspalvelut) hankkivan asiakkaan ja Trueons Pty Ltd v√§liseen asiakassuhteeseen.

N√§it√§ ehtoja sovelletaan sek√§ rekister√∂ityneen ett√§ rekister√∂itym√§tt√∂m√§n k√§ytt√§j√§n asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekister√∂itym√§tt√∂m√§n k√§ytt√§j√§n osalta Palvelun k√§ytt√∂√∂n niin kauan kuin k√§ytt√§j√§ k√§ytt√§√§ Palvelua. Rekister√∂ityneen k√§ytt√§j√§n osalta n√§it√§ ehtoja sovelletaan osapuolten v√§lill√§ v√§hint√§√§n siihen saakka, kunnes k√§ytt√§j√§n K√§ytt√§j√§tunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (j√§ljemp√§n√§ ‚ÄĚVerkkovalmennus‚ÄĚ) osalta n√§it√§ ehtoja sovelletaan osapuolten v√§lill√§ aina v√§hint√§√§n kunkin valmennusohjelman kestoajan.

Palvelun sisältö

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sis√§ltyy Trueons Pty Ltd:n ja mahdollisten muiden, Trueons Pty Ltd:n kanssa yhteisty√∂suhteessa olevien palveluntarjoajien (j√§ljemp√§n√§ ‚ÄĚMuut palveluntarjoajat‚ÄĚ) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sek√§ verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa.

Trueons Pty Ltd:llä ja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta.

Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

Trueons Pty Ltd voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta.Trueons Pty Ltd ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

Palvelun käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Trueons Pty Ltd katsoo sopivaksi. Trueons Pty Ltd varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

Rekisteröityminen

Jotkin palvelut edellytt√§v√§t, ett√§ k√§ytt√§j√§ rekister√∂ityy Palvelun k√§ytt√§j√§ksi. Rekister√∂itymisen yhteydess√§ k√§ytt√§j√§n tulee ilmoittaa pyydetyt henkil√∂tiedot. K√§ytt√§j√§ on vastuussa antamiensa henkil√∂tietojen oikeellisuudesta ja t√§ydellisyydest√§. Rekister√∂itymisen yhteydess√§ k√§ytt√§j√§n tulee my√∂s valita itselleen k√§ytt√§j√§tunnus ja salasana (j√§ljemp√§n√§ yhdess√§ ‚ÄĚK√§ytt√§j√§tunnus‚ÄĚ).

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. Trueons Pty Ltd ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Trueons Pty Ltd:lle. Trueons Pty Ltd voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.

Käyttäjätunnuksen poistaminen

Rekister√∂ityneell√§ k√§ytt√§j√§ll√§ on oikeus poistaa K√§ytt√§j√§tunnus. K√§ytt√§j√§tunnus poistetaan k√§yt√∂st√§ ilmoittamalla asiasta s√§hk√∂postitse osoitteeseen [email protected]. K√§ytt√§j√§tunnuksen poisto astuu voimaan viimeist√§√§n nelj√§nkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siit√§, kun Trueons Pty Ltd kuittaa K√§ytt√§j√§tunnuksen poistamisesta koskevan pyynn√∂n vastaanotetuksi.

Käyttäjän tuottama sisältö

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä kuten esimerkiksi tekstiä, kuvia tai videoita Palveluun, käyttäjä sitoutuu antamaan Trueons Pty Ltd:lle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla.

Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa Trueons Pty Ltd:lle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla mitä tahansa sisältöä Palvelussa käyttäjä sitoutuu vastaamaan Trueons Pty Ltd:n puolesta ja Trueons Pty Ltd:n niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan Trueons Pty Ltd:tä kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Palvelussa.

Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. Trueons Pty Ltd pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

‚Äď laittoman, haitallisen tai herjaavan sis√§ll√∂n levitt√§minen tai l√§hett√§minen;

‚Äď hakkerointi, krakkerointi tai v√§√§r√§n tai turmeltuneen ohjelmiston levitt√§minen;

‚Äď Trueons Pty Ltd:n tai kolmansien osapuolien tekij√§noikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin l√§hett√§minen;

‚Äď Palvelun hyv√§ksik√§ytt√∂ tavalla, joka rikkoo n√§it√§ k√§ytt√∂ehtoja tai mit√§ tahansa soveltuvaa lakia tai m√§√§r√§yst√§; muiden k√§ytt√§jien, henkil√∂iden, henkil√∂ryhmien tai oikeushenkil√∂iden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai h√§irint√§;

tekeytyminen toiseksi henkilöksi;

muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;

viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;

mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja

minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Trueons Pty Ltd tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

Mikäli Trueons Pty Ltd harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Trueons Pty Ltd voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.

Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän tai Trueons Pty Ltd Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Trueons Pty Ltd:lle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Trueons Pty Ltd:n ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat Trueons Pty Ltd:n luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Trueons Pty Ltd:n yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Trueons Pty Ltd:lle tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

Palvelun käytettävyys

Trueons Pty Ltd ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Trueons Pty Ltd ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

Palvelussa annetut tiedot

Vaikka Trueons Pty Ltd yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.

Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä Trueons Pty Ltd ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa on virheellisiä hintatietoja. Trueons Pty Ltd:llä on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja.

Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.

Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja Trueons Pty Ltd varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata Palvelua.

Trueons Pty Ltd ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Trueons Pty Ltd ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Trueons Pty Ltd ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

Valmennusohjeiden noudattaminen

Mitään tämän palvelun osista ei tule tulkita minkäänlaiseksi tällaiseksi lääketieteelliseksi neuvoksi tai diagnoosiksi. Tätä palvelua käyttämällä vakuutat, että ymmärrät, että kaikkeen fyysiseen harjoitteluun ja toimintaan liittyy fyysisten tai henkisten vammojen riski. Ymmärrät, että tämä on vastuulla ymmärtää ja arvioida niin fyysiset kuin henkiset kykysi näihin toimintoihin. Sinun vastuullasi on varmistaa, että kun osallistut kursseihin ja aktiviteetteihin, et ylitä rajojasi ja valitset asianmukaisen tason taidoillesi ja kyvyillesi, samoin kuin kaikille psyykkisille tai fyysisille kyvyillesi sekä rajoituksillesi. Ymmärrät, että opettajat voivat toisinaan ehdottaa fyysisiä liikkeiden tai välineiden käyttöä, ja se on yksin vastuullasi selvittää, onko tällainen ehdotettu liike / väline / tai muu aktiviteettiin liittyvä sopiva sekä fyysiselle että henkiselle tilallesi. Ymmärrät, että luovut ja vapautat kaikki Trueons Pty Ltd:tä vastaan olevat väitteesi, jotka sinulla voi olla milloin tahansa ja minkä tahansa tyyppisissä vahingoissa Trueons Pty Ltd tai mitä tahansa Trueons Pty Ltd:iin liittyvää henkilöä tai yhteisöä vastaan, mukaan lukien, mutta rajoittamatta, sen johtajat, opettajat, riippumattomat työntekijät, työntekijät, edustajat, urakoitsijat, tytäryhtiöt ja edustajat.

Sopimusehtojen muutokset

Trueons Pty Ltd varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle.

Trueons Pty Ltd on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

Etämyynti ja peruuttamisoikeus

Digitaalisten palveluiden, eli esimerkiksi verkkovalmennusten, osalta 14 p√§iv√§n peruuttamisaika alkaa kyseist√§ digitaalista sis√§lt√∂√§ koskevan sopimuksen tekemisest√§. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sis√§ll√∂n toimittaminen on aloitettu s√§hk√∂isesti asiakkaan suostumuksella ennen peruuttamisajan p√§√§ttymist√§. T√§llainen edell√§ mainittu suostumus voidaan katsoa saaduksi asiakkaan ilmaistessa halukkuutensa vastaanottaa digitaalista sis√§lt√∂√§, ennen 14 p√§iv√§n peruuttamisajan p√§√§ttymist√§, erillisen linkin kautta. Verkkovalmennuksen osalta sis√§ll√∂n toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun asiakas aktivoi palvelun valmennusj√§rjestelm√§st√§ toimitetun aktivointis√§hk√∂postissa esitetyn linkin kautta. Verkkovalmennuksen osalta sis√§ll√∂n toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun asiakas ottaa verkkovalmennuksen k√§ytt√∂√∂ns√§ k√§ytt√§j√§tunnuksella, joka asiakkaalle on luotu. Lis√§ksi asiakkaan katsotaan antaneen suostumuksensa digitaalisen sis√§ll√∂n toimittamisen aloittamiselle ja luopumiselle peruuttamisoikeudestaan, jos asiakas kirjautuu verkkovalmennusj√§rjestelm√§√§n k√§ytt√§j√§tunnuksillaan ennen 14 p√§iv√§n peruuttamisoikeuden p√§√§ttymist√§. Asiakas voi k√§ytt√§√§ digitaalisia palveluita koskevaa peruuttamisoikeuttaan ottamalla yhteytt√§ osoitteeseen [email protected]¬†

Vuosijäsenyyden peruuttaminen

Vuosij√§senyys on aina toistaiseksi voimassa oleva, jatkuva sopimus. Vuosij√§senyys on voimassa kahdentoista (12) kuukauden ajan siit√§ p√§iv√§st√§ l√§htien jolloin vuosij√§senyyden kertamaksu tai osamaksun ensimm√§inen er√§ on suoritettu. J√§senyys jatkuu automaattisesti uuden kahdentoista (12) kuukauden jakson ensimm√§isen j√§senyysvuoden p√§√§ttyess√§. J√§senyyden uusiutuessa sovelletaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaista hintaa. Vuosij√§senyys sitoo kaksitoista (12) kuukautta ja tulee irtisanoa viimeist√§√§n (2) viikkoa ennen uuden j√§senkauden alkua s√§hk√∂postitse osoitteeseen [email protected] tai omasta valmennusportaalista.

Vastuunvapautus lauseke

Verkossa myytävät hyvinvointivalmennukset ovat tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin eikä ne korvaa lääketieteellistä neuvontaa tai hoitoa. Kurssin ostaneella on itse aina vastuu omasta terveydestään ja päätöksistään. Valmennus ei takaa minkäänlaista hoitotulosta tai anna neuvoja sairauksiin tai lääkityksiin, eikä vastaa mahdollisista terveyteen liittyvistä seurauksista. Kurssin käyttäjä vapauttaa valmennuksen tekijän vastuusta kaikissa mahdollisissa haasteista terveyteen, joita voi, mutta on epätodennäköistä syntyä kurssin käytön yhteydessä. On tärkeää kuunnella omaa kehoa ja pyytää lääkärin aina neuvoa ennen kuin jokin asia kurssin sopimisesta omaan tilanteeseen tai terveyden tilaan.

Ylivoimainen este

Jos n√§iss√§ ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien t√§ytt√§minen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lains√§√§d√§nn√∂n tai viranomaisen p√§√§t√∂ksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Trueons Pty Ltd:st√§ riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Trueons Pty Ltd vapautuu velvoitteistaan velvoitteen t√§ytt√§misen est√§vien force majeure ‚Äďolosuhteiden keston ajaksi. T√§ll√∂in asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Trueons Pty Ltd:lta sopimuksen rikkomisesta.

Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Trueons Pty Ltd käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla.

Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Trueons Pty Ltd voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Trueons Pty Ltd:lle.

Henkilötietojen käyttäminen

Palveluun lähetettyjä tietoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Henkilötietoja kerätään asiakastietojen keräämiseksi Trueons Pty Ltd:lle, Palvelun käyttäjämäärien seuraamiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi ja Trueons Pty Ltd:n liiketoiminnan ja Palvelun suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Trueons Pty Ltd voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin Palveluun tai mihin tahansa Trueons Pty Ltd:in tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tarjoamiin palveluihin liittyen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinatutkimuksien ja muiden tutkimuksien suorittamiseen Palveluun liittyen.

Trueons Pty Ltd saattaa kerätä Palvelun käyttöön liittyen ainakin seuraavia henkilötietoja: nimi, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Trueons Pty Ltd kerää henkilötietoja käyttäjästä, kun käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi tai kun hän päivittää profiiliaan tai käyttää Palvelua.

Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Trueons Pty Ltd:lle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen tämän Tietoturvakäytännön mukaisesti tässä Tietoturvakäytännössä ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Henkilötietojen säilytys, tarkistaminen ja päivittäminen

Trueons Pty Ltd säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty.

Jokainen käyttäjä voi ottaa yhteyden Palveluun ainoastaan käyttämällä henkilökohtaista käyttäjätunnustaan ja salasanaansa.

Palveluntarjoajan keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Mik√§li k√§ytt√§j√§ll√§ on kysymyksi√§ t√§h√§n Tietosuojak√§yt√§nt√∂√∂n liittyen tai mik√§li k√§ytt√§j√§ haluaa tarkistaa Trueons Pty Ltd:ll√§ olevat henkil√∂tietonsa, k√§ytt√§j√§ voi ottaa yhteytt√§ s√§hk√∂postitse osoitteeseen [email protected]

Muut ehdot ja määräykset

Tähän Tietosuojakäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Australian lakia.

Trueons Pty Ltd:llä on oikeus oman vapaan harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kulloinkin voimassa oleva Tietosuojakäytäntöä julkaistaan Palvelussa.